කවි සිතුවිලි

News and Events

Achievements

දැනුම පොත

Lifestyle

Recent Posts

  • The Millennium Bug

    Millennium Error යනු විසි වන ශතවර්ෂය අග බාගයේදීත් දෙදහස වසරේ මුල බාගයේදීත් පරිගණක ලෝකයේ කා අතරත් බෙහෙවින් කතා බහට ලක්වූ මාතෘකාවකි. විසි එක්වන ශතවර්ෂය උදා වී පහළොස්වන වසරත් ගතවෙමින් පවතින මොහොතක Millennium Error දෙස ආපසු හැරී බැලීමට කැමැත්තෙමි.