ආදරණිය ඔබට….

අමුත්තෙකු විලස මගෙ ලොවට 

සෙමෙන් ඔබ ලංවී……
තවත් මිතුරෙකු ලෙසට
අපි කෙමෙන් එක්වී…….
කාලයේ ඇවෑමෙන්
මිතුදමින් අප බැදී …….
එකට එක්විය දෙදෙන
සැබෑ මිතුරන් ලෙසින්….
පෙර සසරේ පුරුද්දෙන්
බැදුනි අප ආලයෙන්….
එකට එක්වී සිනාසෙන්නන්ට
තරම් හදවත් ලං වෙමින් …..
බවෙන් බව පැතූ පැතුමන්
දෙඇස් මතුපිට එලිවෙමින්….
උදාවුණි වසන්තය
අප දෙදෙන එක්වෙමින්….
කෙමෙන් කෙම කෙමෙන් කෙම
නිමවුවත් මේ බවය….
ගිම්හාන කල ඇවිත්
නිමවුවත් වසන්තය…..
රදනු නිති ඔබ සිතේ
මැවූ අප සෙනෙහස….
දිව ගියත් සංසාරේ
සදා නිම නොවන වග……..

කුෂාන්ති විහන්ගනා
2014/2015 කණ්ඩායම

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2018/05/%e0%b6%86%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b6%ab%e0%b7%92%e0%b6%ba-%e0%b6%94%e0%b6%b6%e0%b6%a7/
Twitter20
Share20
2 votes