ටිකක් නැවතී හැරී බලමු ද?


ගෙවෙන හැම තත්පරය ගානෙම
සිහින තව තව දකිනවා
දකින හැම හීනයක් ගානෙම
සතුට තව තව හොයනවා
ලැබෙන හැම සතුටක්ම අතරේ
දුකත් ටික ටික එබෙනවා
රැඳෙන හසරැළි කඳුළු කැට මැද
ජීවිතේ දුර ගෙවෙනවා

කැමති අකැමති සියලු දේ මුණ
ගැසෙයි හැමවිට නොවරදා
විඳපු විඳවපු කාල නම් ඇති
ගණින්නට තව බැරිවෙලා
ලැබුණු නොලැබුණු බොහෝ දේ ඇත
නොකිව්වත් සිත හඬ නගා
මඟ නොහැරි ජීවිතේ ලස්සන
ඉදිරියෙන් ඇත මඟ බලා

ගෙවෙන හැම මොහොතක ම ජීවත්
වෙන්න හැකිනම් ඉවසලා
ලැබුණු දේ කොයි වගේ වූවත්
දිනෙක වෙයි එය රසකතා
අතීතය යළි එන්නෙ නැතිමුත්
මතක පොත ඇත පිරවිලා
ටිකක් මඳකට හැරී බැලුවොත්
සතුට ඉතිරෙයි සිත වෙළා

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2018/04/%e0%b6%a7%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b6%b1%e0%b7%90%e0%b7%80%e0%b6%ad%e0%b7%93-%e0%b7%84%e0%b7%90%e0%b6%bb%e0%b7%93-%e0%b6%b6%e0%b6%bd%e0%b6%b8%e0%b7%94-%e0%b6%af/
Twitter20
Share20
2 votes