වෙනස

ළදරු පුතු ට පණ දීම ට කිසිවෙක් නොමළ ගෙයකින් අබැටක් සොයා ගැනීම ට නුපුළුවන් විය,

කිසාගෝතමිය හට

දරු පැටවුන් හා මාපියන් එකම දිනයකදී අහිමි වූ ඈ,

පටාචාරා ය.

නූපන් දරුවන් මෙලොව එලිය නොදකින්නටත්

උපන් දරුවන් ට ආලෝකයක් වන්නටත්

වීරිය නොකරන  සහසක් නූතන මව්වරු(හෝ කන්‍යාවියන්)  හා සසඳන කල

පටාචාරා, කිසගෝතමී වැන්නවුන්

අනේක වාරයක් පින්බරය..

 

ඕෂනී වීරකෝන්
2014/2015 කණ්ඩායම
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
http://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2017/11/%e0%b7%80%e0%b7%99%e0%b6%b1%e0%b7%83/
Twitter20
Share20
1 vote