Standard Wijesekara Keyboard Layout

~   ර්‍
` ්‍ර
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Tab

Q   ූ
    ු

W
    අ

E
  ැ
R
   ර
T
   එ
Y
  හ
U
   ම
I
  ස
O
   ද
P
   ච
{
[
} :
] ;
|
\
Caps A
   ්
S
  ි
D
  ා
F
  ‍ෙ
G
   ට
H ්‍ය
   ය
J ළු
  ව
K
   න
L
  ක
:
;
" ,
' .
Enter
Shift Z "
   '
X
  ං
C
   ජ
V
   ඩ
B
   ඉ
N
   බ
M
   ප
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl Alt Space Alt Gr Ctrl

ඳ = AltGr + ද (AltGr +O)   ඟ = AltGr + ග (AltGr +.)
ඬ = AltGr + ඩ (AltGr +V)   ඦ = AltGr + ං (AltGr+X)
෴ = AltGr+. (AltGr+')   ඏ = AltGr + ල (AltGr+,)
ෳ = AltGr+් (AldGr+A)   ්‍ර = `
 ර්‍ = Shift + `   ්‍ය= Shift + H© 2008 Language Technology Research Laboratory - University of Colombo School of Computing